اگرشمابودید...چه می کردید؟

تعدادی از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند
  • عنوان محصول: اگرشمابودید...چه می کردید؟
  • قیمت محصول: 22000 تومان
  • تاریخ ثبت: 1399/10/22
  • تاریخ به روزرسانی : 1401/01/10
  • پدید آورنده محصول: سید حسن بدیعی نامقی
نوع فایل: دانلودی
22000 تومان

جهت دانلود محصول ابتدا وارد سایت شوید

اگرشمابودید...چه می کردید؟ پرداخت نشده

نقد و بررسی اجمالی اگرشمابودید...چه می کردید؟

 به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

مقدمه

          زندگی دانش، مهارت، توانایی، حرکت و امید است. شاعران نیک سیرت ایران زمین خوب سروده اند:

                                  زندگی در صدف خویش گهر ساختن است.

          دنیای معاصر، دنیای پیچیدگی ها و دنیای انبوه اطلاعات درست و نادرست است. ایجاد آرامش، تحول و بهینه کردن زندگی ها نیازمند درک درست از محیط اطراف است. اقدام درست هریک از ما در محیط خانواده و جامعه، نقش مهمی در آرامش ما دارد. اگر بخواهیم موفقیت را در یک عبارت کوتاه خلاصه کنیم بهتر است به عنوان زندگی همراه تعادل اشاره کنیم. تعادل در زندگی یعنی این که مهارت کافی داشته باشیم تا شرایط مختلف زندگی را خوب ببینیم، خوب درک کنیم و خوب با آنها برخورد کنیم.

          خانواده (اولین نهاد اجتماعی) از ابتکارات تکاملی انسان در جریان تحولات تاریخی بشر بوده است. اگر ارکان خانه و خانواده بر مبنای درست طراحی و نگهداری شود، به یقین سلامت هر جامعه ای حفظ می شود.

          ارتباط موثر در هر سطحی ، از فرد تا خانواده و جامعه نیازمند سه عنصر اساسی دانش، مهارت و اجرا می باشد. زندگی چیزی نیست جز آنچه هر یک از ما در زندگی روزمره با آن روبرو هستیم. زندگی لذت است، خشم است، کودکی است، نوجوانی، بلوغ، میانسالی و کهنسالی است. زندگی فکر است، احساس و تفکر است و در یک کلام، زندگی بودن است، همان طور که هستیم و تصمیم می گیریم و آنرا بهتر بسازیم.

          آنچه در یک جامعه اتفاق می افتد، بازتابی است از همه آنچه در خانواده یاد می گیریم. پدر و مادر، دختران و پسران، در یک چارچوب ارزشی تعریف شده با همدیگر ارتباط دارند. الگوهای رفتاری والدین و اطرافیان تاثیر بسیار عمیقی بر بنیان های فکری و عملی افراد می گذارد. مهارتهای زندگی تکنیک هایی هستند که ما را در موجهه با مساله هایی که پیش رو داریم قوی تر می کنند.

          مجموعه پیش رو با عنوان " اگر شما بودید ...چه می کردید؟ " در دوران قرنطینه ویروس کرونا (۹۹-۹۸) تالیف و تدوین شده است. در بخش اول مجموعه، واقعیت ها و داستان هایی از زندگی های روزمره بیان می شود. داستان ها گلچینی است از آنچه در کارگاه های آموزش خانواده به عنوان دغدغه و سوال والدین حاضر درجلسات مطرح می شد. در پایان هر داستان، خواننده مورد سوال قرار می گیرد و از او خواسته می شود که راهکار و مهارت خود را در مورد داستان گفته شده بیان کند. در بخش دوم با استناد به تالیفات و یافته های علمی، راهنمایی ها و راهکارهای موثر برای هریک از داستان ها بیان می شود.

          این مجموعه با رویکرد کارگاهی – عملی شامل ۹ محور مهارتهای زندگی است که در چهل و پنج داستان بیان می شوند. خواندن این مجموعه برای ارتقای دانش، مهارتهای شناخت و ارتباط موثر پیشنهاد می شود .

-------------

فهرست

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - ۶

بخش اول: داستان های واقعی - - - -  - -  -  - - - - - - - -- - --  ۸

داستان ها از اول تا ۴۵ بترتیب-  -- - - - - - - - - - -   - -    ۹ تا ۵۳

بخش دوم: تحلیل ها و باید ها - - -  -  - - - -  - - -   - - - - - -  -  ۵۴

چند دقیقه زودتر- - - - -  - - - - - - - - - - - - -  - -  - - - - -   - ۵۵      

اولویت ها را دریابیم- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -  - - ۵۶

از مقدار کار بکاهید- - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - -    ۵۷

کار درست را انجام دهید- - -  - - - -  - - - - - - - -- - -  - - -   ۵۸

فضای مجازی را در زمان مدیریت کنید - - - - -- - - -  - - - -  ۶۰

اگر تاخیر داشتید فضای خشم را مدیریت کنید- - - -   - -  - -   ۶۲

کنترل خشم در شلوغی و ترافیک-  - - - - - --  - - - - -- - - -   ۶۴

قبل از عصبانی شدن شرایط را دریابیم- - - - - - --  - - - - -   ۶۶

بیان مودبانه خشم زیباست- - - - - -  -- - -- - - - -  -  - - - -    ۶۸

تبعیض سبب خشم می شود- - - - - - - - -- - - -  -  -- - - - -    ۷۰

هدایت گری از نگرانی بهتر است- - - - - - - -- - - - - - - - -    ۷۲

تفاوت های فردی مهم است- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     ۷۳

حضوری تحسین کنید- - - -  - - - -- - - - - - - - - -- -  - - -      ۷۶

تلاش ها را دریابیم- - - - - - - - - -- - - - - - -- -  - - - -  - -  -   ۷۸

آموزش ماهیگیری بهتر است- - - - -- - - - - - -- - - - - -  -  - - ۸۰

احساسات را سالم بروز دهیم - - - - - - - - - -- -- - - - - - -  -  ۸۳

پدر، پسر و مادر- - - - - - - --  - - - - - - -  - - -- - - - - -- - -  ۸۵

مادران، پسر و تربیت- - - - -  - - - -  - - - - -- - --  - - - - -  -  ۸۷

پسران، جنبش و توقف- - - - - - -- -  - - - - -- - - --  - - - - -  -  ۸۹

الگوهای رفتاری- - - - - - - - - - - - - - -  --  - - -- - - -- - -  -  ۹۱

دختران، کودکی و بلوغ- - - - - -  - - -- - - - - -- -  -  - - - -  -  ۹۳

دختران، نوجوانی و حمایت-- - - - - -- - --  - -  --  - - -  - - -  - ۹۵

دختران، نوجوانی و تغییر- - - -  - -- - - - - - - - - - - - -   - -  - ۹۷

دختران، رفتار درست- - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - -   -   - ۹۸

دختران، فشردگی سنی- - - -  - - - - - - - -- - - - - - -  -   - - ۱۰۱

خلوت نوجوان- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  ۱۰۳

تصمیم گیری شفافیت- -- - -  - - - - - - -- -- - - - -- - -  -  -   ۱۰۵

بگذاریم نظرشان را بگویند- - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - -  ۱۰۷

می خواهند شنیده شوند - - - - - - - - - - - - - - - --- -  -  - - - ۱۱۰

همیشه نیازی نیست مقصر پیدا شود - - - - - - - - - -  - -- - - ۱۱۲

حرف های شفا بخش- - - - - - - - - -- - - - - -- - --  - - - - - - ۱۱۴

علت را دریابیم - - - -- - - - - -  -- - - - - -- - --  - - -- - - - -  ۱۱۶

خشم آری ، توهین هرگز- -- - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - ۱۱۸

دیگران هم نیازهایی دارند - - - - - - - - - - - -  -- -  - - - -- -  ۱۲۰

پدر ، مادر ، من هم هستم - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -- --  ۱۲۳

حسادت طبیعی است، خطرناک نشود -- - -  - - - - -  -- --  -   ۱۲۶

بالغ باشیم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -۱۲۸

از جهنم زندگی گسترده فرار کنید - - - - - - - - -- - =- - - -  -۱۳۰

برای شوهرمان مادر نباشیم - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - ۱۳۲

الگوها را دریابیم - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - --  - -- -   ۱۳۵

فرزندان الان ، نسل آینده - - - - - -  -  -- - - - - - - -- - - - -  - ۱۳۷

در شرایط اضطرار ابتدا هدایت گری کنید - - - - - -- - - --  --   ۱۳۹

بگذاریم خودشان دفاع کنند، والدین ما بالغ اند -   -  -  -  - -- -   ۱۴۱

مستقل شدن فرزندان را از اتقشان شروع کنید- - - - - -   -- -   ۱۴۳

دوستی های بچه ها ارزشمند تر است - -  - - - -- - - - - - -  -   ۱۴۶

منابع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - -  - ۱۴۹

-------------------

                                                بخش اول : داستان ها

داستان اول

با صدای بوق و ماشین و آدم ها، سکوت زیبای شب از بین می رود.

پرتو طلایی خورشید از روزن صبح نمایان می شود.

مادر دست زهرا را گرفته است، تند تند راه می رود و می گوید:

زودتر، باز هم دیر شد. میشه یک کم سریعتر راه بروی؟

تقصیر توست،  هی میگویم زود باش مگر گوش می کنی.

نمیدانم از دست تو چکار کنم.

بدوکه دیر شد،  هر روز مجبورم دیر سر کارم برسم.

زهرا، تنها، سکوت می کند، می دود و عجله می کند.

چند روزی است این تفاق میافتد.

شما چه فکر می کنید ؟

-   -  -   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

-   -  -   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

بخش دوم : تحلیل ها ، باید ها و راهکارهای علمی

داستان اول                                                      

 چند دقیقه زودتر

" زمان چیزی است که بیشتر از همه به دنبالش هستیم اما بدترین استفاده ها را از آن

می کنیم                                                                                               (ویلیام پن) "                         

          زمان، سرمایه ای انسانی است. امروزه دوره های مدیریت زمان مورد توجه است. بسیاری افراد، بویژه افرادی که زمینه مساعدی برای کارآیی و سازماندهی دارند، برای استفاده بهتر از زمان دست به ابتکارهای جالبی می زنند. روش هایی خاص و مناسب برای فعالیت های خود پیدا می کنند. هدف از بیان داستان اول، توجه به زمان به عنوان سرمایه ای ارزشمند است که مدیریت آن برای آرامش و زندگی بهتر ضروری است.

  • زمان رسیدن به اداره، مدرسه و سرویس ازقبل مشخص شود .
  • کارهای لازم که باید قبل از خارج شدن از خانه انجام شود ، از قبل مشخص شود.
  • زمان لازم برای هریک از کارها اختصاص داده شود.
  • هرکار در زمان خود به گونه ای انجام شود که با آرامش از خانه خارج شویم و در زمان تعیین شده به مقصد برسیم.

          برای اعمال صحیح بر مدیریت زمان، صرف نظر از تعهد و مسؤولیت های ویژه خودمان، اصولی نیز وجود دارد که بهتر است  از آنها پیروی کنیم. بدون پیروی از این اصول، امیدی به استفاده بهینه از زمان نیست. در این بخش و در چند داستان بعدی برخی از اصول مهم که اختصاص به مهارت های مدیریت زمان دارد بیان می شود.

-----------

منابع استفاده شده در تهیه این مجموعه عبارتند از :

منابع

۱ – اسنایدرمن نانسی و استریپ پگ، "کلیدهای شناخت و رفتار با دخترها"، مترجم: اکرم اکرمی، موسسه انتشارات صابرین، تهران، ۱۳۹۳ 

۲- امیرحسینی خسرو، "مهارت های شاد زیستن"، نشر عارف کامل، تهران، ۱۳۸۷                                                                                                        ۳ – احمدی علی اصغر، "اصول تربیت"، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تهران، ۱۳۹۳                                                                                                                    

۴ – استوارت یان و جونز دن، " تحلیل رفتار متقابل"، مترجم: بهمن دادگستر، نشر دایره، ۱۳۸۷                                                                                              

۵ – امام علی ( ع)، "نهج البلاغه"، مترجم: محمد دشتی، نشر سنبله، تهران، ۱۳۸۶                                                                                                                    

۶ – آل یاسین محمدرضا، "والدین موثر فرزندان موفق"،انتشارات هامون، تهران ۱۳۸۶                                                                                                                           

 ۷ – بدیعی نامقی سید حسن، "چترها را باز نگه داریم ( مدیریت ذهن )"، ناشر مولف، دماوند، ۱۳۹۷                                                                                                        

۸ – بدیعی نامقی سید حسن، "موفقیت: ذهن مشغولی پرتکرار ...؟" ،نشر درج سخن، بجنورد، ۱۳۹۳                                                                                                           

۹ – بروس آن،"کارکنان با انگیزه"،مترجم: فرشید قهرمانی، نشر مثلث، تهران، ۱۳۸۶                                                                                                                         

۱۰ – بیدالف استیو، "کلیدهای تربیت و رفتار با پسر ها"،مترجم: اکرم قیطاسی، موسسه انتشارات صابرین، تهران، ۱۳۸۸                                                                            

۱۱ – تمپلر ریچارد، "صد قانون والدین"، مترجم: مهرویه هاشمی نژاد، نشر چابک اندیش، تهران، ۱۳۸۹                                                                                            

۱۲ – جبران جبران خلیل، "پیامبر"،مترجم" مهدی مقصودی، نشر گل آفتاب، تهران،۱۳۸۰                                                                                                                      

۱۳ – حسینی بهشتی سید محمد، "نقش آزادی در تربیت کودک"،نشر سنبله، ۱۳۸۶

۱۴ – دایر وین، "درمان با عرفان"، مترجم: جمال هاشمی، نشر شرکت سهامی انتشارات، تهران، ۱۳۸۸                                                                                                  

۱۵ – رانکل هال ادوارد و رانکل جنی، "زندگی مشترک بدون فریاد"، اکرم قیطاسی، نشر صابرین، تهران، ۱۳۹۸                                                                                   

۱۶ – رفیعی شهرام و همکاران، "راهنمای زندگی عاری از خطر"، نشر مهر راوش، تهران، ۱۳۸۹                                                                                                                    

۱۷ – فرگوسن شری و لارنس ای مازین، " قدرت والدین"، مترجم: نسرین پارسا، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تهران ۱۳۸۹                                                                        

 ۱۸ – گوریان مایکل، "مادران و پسران"، مترجم: توارندخت تمدن، انتشارات نقش و نگار، تهران، ۱۳۸۸                                                                                              

۱۹ – گینوت هایم، "روان شناسی بلوغ"، مترجم: مهدی قراچه داغی، نشر دایره، تهران، ۱۳۹۱       

۲۰ – محصل ندا، "جملات قصار فیلسوفان مغرب زمین" ، نشر اختر، تهران، ۱۳۸۷           

۲۱ – مک کی گری و استیون سیبل، "کنترل خشم"، مترجم: الهام حاجی باقری، نشر قراگفت، تهران، ۱۳۸۸                                                                                               

۲۲ – مورگان مارابل، "هنر زن بودن"، مترجم: محسن صدوق"، انتشارات کتیبه پارسی، تهران، ۱۳۹۶                                                                                                                                               

۲۳ – نوابی نژاد شکوه، "رفتارهای بهنجار و نابهنجارکودکان و نوجوانان"، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تهران، ۱۳۹۳

۲۴www.google.com/search …

(( این مجموعه در قالب PDF و در ۱۵۱ صفحه و با حجم ۱.۷ مگابایت قابل دریافت است . ))

* - هر گونه استفاده غیر و در اختیار گذاشتن فایل بدون مجوز رودنی شاپ غیر قانونی و حرام است.

ادامه مطلب

نظرات: اگرشمابودید...چه می کردید؟

نظرات کاربران

کاربر گرامی جهت ثبت نظر وارد سایت شوید

محصولات مرتبط