قوانین و مقررات


بازدید،عضویت و خرید شما از رودنی شاپ باعث افتخار است.

برای استفاده از محصولات و فضای رودنی شاپ،عضویت در سایت الزامی است.

پس از پایان خرید،رسید اینترنتی و شماره ی پیگیری را نزد خود نگه دارید .

هنگام خرید نسبت به ثبت اطلاعات خواسته شده ، دقت نمایید.

پس از پایان فرایند خرید کالا :
الف : برای محصولات رایانه ای ،فایل دانلود برای خریدار فعال میشود .
ب : برای محصولات ارسالی ظرف مدت یک هفته ی کاری محصول به آدرس ثبت شده ارسال میگردد

ضمانت ارسال پستی سالم محصول و فعال سازی فایل با کیفیت تعریف شده بر عهده ی ماست .

در انتخاب دقت کنید.پس از خرید محصول برگشت داده نمی شود .

برای استفاده ی متفاوت از محصولات با ما تماس بگیرید.