مجموعه تست های درس به درس زبان انگلیسی پایه دهم

تعدادی از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند
  • عنوان محصول: مجموعه تست های درس به درس زبان انگلیسی پایه دهم
  • قیمت محصول: 45000 تومان
  • تاریخ ثبت: 1399/06/30
  • تاریخ به روزرسانی : 1402/07/20
نوع فایل: دانلودی
45000 تومان

جهت دانلود محصول ابتدا وارد سایت شوید

مجموعه تست های کنکوری درس به درس زبان انگلیسی پایه دهم پرداخت نشده

نقد و بررسی اجمالی مجموعه تست های درس به درس زبان انگلیسی پایه دهم

مجموعه آموزشی

تست های کنکوری - تحلیلی

درس به درس زبان انگلیسی پایه دهم همراه با پاسخ تشریحی

تالیف :

سید محمد بدیعی نامقی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

مدرس کنکور زبان و دبیر رسمی دبیرستان ها

-----

تعداد صفحه : ۵۱

فرمت : پی دی اف

حجم : ۱.۱۲ مگابایت

.....

۱۰. Your sister is a great pianist. She played ………… at the party.

    ۱) a lovely piece of music          ۲) lovely musics

    ۳) some lovely musics                ۴) a lovely music

 

۱۱. He returned to his ………… city of Yazd last year.

۴. A: Will you ……………… the window because it’s very hot in here? B: Sure.

۱) open

۲) opens

۳) opened

۴) going to open

۵. My flight ……………… at ۱۰:۳۰ tomorrow, so I need to get to the airport by ۹:۰۰.

۱) leaves

۲) will leave

۳) is leaving

۴) left

۶. Unfortunately, she had a terrible accident. She hurt both of her …………….

۱) foot

۲) feet

۳) foots

۴) feets

۷. Mark has three ………………, ……………… boy and two girls. ………………

۱۲. There are about ۵ million red cells in one drop of blood.

۱) fact                    ۲) telescope              ۳) heart                ۴) drop

۱۲. در یک قطره خون حدود ۵ میلیون سلول قرمز وجود دارد.

۱) حقیقت       ۲) تلسکوپ           ۳) قلب          ۴) قطره

۱۳. I am collecting information for the book I am going to write.

۱) collecting           ۲) defending             ۳) attending         ۴) expressing

۱۳. من برای کتابی که می خواهم بنویسم اطلاعات جمع آوری می کنم.

۱) جمع آوری       ۲) دفاع            ۳) حضور در            ۴) بیان

  موارد کاربرد (on )] روی ، در [برای مکان :

/on the table/ on the desk / on page ۵ /  اما   at the table / at the desk [پشت ميز

/on a chair/ on the wall / on the ground / /on the way[در راه] / on the left [سمت چپ] /

/ on the right[سمت راست] / on the floor[کف اتاق] / / on the bus / on the train / on the plane / / on Imam Street / on TV / on the radio / / on the phone / on the farm / on the map /

     

۱۲. This bus driver learned …… language to communicate with his deaf  passengers.

۱) endangered

۲) sign

۳) local

۴) foreign

نکات :
۱- همانطوریکه می بینید  اسامی قابل شمارش  در صورت بیشتر از یک عدد بودن بصورت جمع بیان

می شوند در حالیکه اسامی غیر قابل شمارش همیشه مفرد بیان می شوند .
۲- اسامی غیر قابل شمارش می توانند همراه با یک واحد شمارش و یا یک وسیله بصورت شمارشی بیان شوند . در این صورت این واحدهای شمارش هستند که جمع بسته می شوند .مانند :  

I need two kilos of milk = من دو کیلو شیر می خواهم .
they want a glass of water  = آنها یک لیوان آب می خواهند .

تلفن پشتیبانی :

۰۹۱۰۰۶۴۵۵۸۴

----

مجموعه تست های درس به درس زبان یازدهم

ادامه مطلب

نظرات: مجموعه تست های درس به درس زبان انگلیسی پایه دهم

نظرات کاربران

کاربر گرامی جهت ثبت نظر وارد سایت شوید

محصولات مرتبط

بی مهرگان کنکوری 55,000 تومان
همتایان گوارشی 20,000 تومان