کنکور آزمایشی گیاهان

تعدادی از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند
  • عنوان محصول: کنکور آزمایشی گیاهان
  • قیمت محصول: 30000 تومان
  • تاریخ ثبت: 1399/05/02
  • تاریخ به روزرسانی : 1401/03/06
نوع فایل: دانلودی
30000 تومان

جهت دانلود محصول ابتدا وارد سایت شوید

کنکور آزمایشی گیاهان پرداخت نشده

نقد و بررسی اجمالی کنکور آزمایشی گیاهان

کنکور آزمایشی گیاهان

تالیف : بدیعی نامقی

مدرس تخصصی کنکور زیست تهران

با تاکید بر تحلیل و ترکیب مطالب

رعایت میانگین بودجه بندی کنکور های سراسری ۹۰ تا ۹۸

----------------------------

۲ - كدام موارد جمله ي زير را به درستي تكميل مي كند؟

در گياه نخودفرنگي با ژنوتيپ   AaBb  همه ي ................ ژنوتيپ يكساني دارند.   

الف) سلول هاي مولد دانه هاي گرده ي نارس                              ب) گرده هاي نارس حاصل از تقسيم يك سلول

ج) سلول هاي پارانشيمي موجود در تخمك ها                              د) سلول هاي مستقر در دو قطب كيسه ي روياني يك تخمك

ه) سلول هاي موجود در كيسه هاي روياني يك مادگي                و) زيگوت هاي توليدشده در يك مادگي

۱ )  الف- ج- د                       ۲) الف- د- ه                         ۳) ب- ج – و                        ۴) ب- ه- و

۳ -  چند مورد صحيح است؟

الف- هورموني كه باعث سست شدن ميوه هاي گيلاس مي شود مي تواند بر عملكرد پروتئين هاي غشا تأثير گذارد.

ب- هورموني كه باعث تمايز كالوس به ساقه مي شود مي تواند بر چرخه ي سلولي سلول هاي گياهي تأثير بگذارد.

ج- هورموني كه باعث ريشه زايي در قلمه ها مي شود در حركت گرايشي اندام هاي رشد يافته ي گياهي به سوي نور نقش دارد.

د- هورموني كه نقش اصلي را در خفتگي دانه دارد مي تواند در تغيير فشار اسمزي سلول هاي اپيدرمي نقش داشته باشد.

۱ ) يك مورد            ۲ )  دو مورد             ۳ ) سه مورد                    ۴ )  چهار مورد

۴ - كدام مورد جمله ي زير را به طور نادرستي تكميل مي كند؟

اگر دانه ي گرده ي رسيده ي ............ داراي ۶۰ كروموزوم باشد، ...............

۱ )  کاج -    اندوخته ي دانه مي تواند داراي سلول هاي ۹۰ كروموزومي باشد.

۲ )  ذرت-     اندوخته ي دانه مي تواند داراي سلول هاي ۴۵ كروموزومي باشد.

۳ )  لوبيا   -  اندوخته ي دانه مي تواند داراي سلول هاي ۶۰ كروموزومي باشد.

۴ )  پنبه-    سلول هاي تخم تشكيل شده در يك كيسه ي روياني در مجموع ۱۵۰ كروموزوم دارد.

------------

بدیعی :

۰۹۱۰۰۶۴۵۵۸۴

هرگونه استفاده غیر ، بدون هماهنگی با رودنی شاپ غیر قانونی و حرام است .

ادامه مطلب

نظرات: کنکور آزمایشی گیاهان

نظرات کاربران

کاربر گرامی جهت ثبت نظر وارد سایت شوید

محصولات مرتبط

بی مهرگان کنکوری 55,000 تومان
همتایان گوارشی 20,000 تومان